ใบรับรองคุณภาพ

สินค้าของบริษัท เคทีพี แอคเซสซอรี่ จำกัด ได้รับใบ CERTIFICATE ผ่านการรับรอง OEKO-TEX (STANDARD 100) จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของเรามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม และมีการส่งแล็ปเทสที่สถาบัน Intertek เพื่อทดสอบมาตราฐานของสินค้าอย่างสม่ำเสมอ


OEKO-TEX® Standard 100 โดย Hohenstein

  • OEKO-TEX เป็นระบบการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ก่อตั่งในประเทศเยอรมันนีโดยตรวจสอบตั่งแต่เริ่มต้นการผลิตจนถึงกระบวนการสุดท้าย
  • เกณฑ์การตรวจสอบ คือการตรวจหาสารที่เป็นอันตรายทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสารที่ผิดกฏหมาย หรือ แม้กระทั้งสารที่ถูกกฏหมายแต่เป็นอันตรายก็ตาม และสารอื่นๆที่มีผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเช่นกัน
  • Product class I คือ ประเภทสินค้าที่เหมาะสำหรับเด็กทารกอายุตั่งแต่ 3 ปีเป็นต้นไป

ใบประกาศนียบัตรที่เราได้เรา สินค้าของเราถูกจัดให้เป็นสินค้าที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ไร้สารที่เป็นอันตราย และเหมาะสมสำหรับผิวเด็กทารกที่บอบบาง