ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่ว่าง


รับสมัครงาน
แผนกช่างเทคนิค 1 อัตตรา

ลักษณะของตำแหน่งงาน

ปฏิบัติงานช่างเทคนิค ดูแลรักษาซ่อมบำรุงเครื่องตอกกระดุมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซ่อมบำรุงเครื่องตอกกระดุมของลูกค้านอกสถานที่ ตอกตัวอย่างงาน และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

1.ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาในเอกสารประกอบการสมัครด้วย)
3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี
4. ไม่ต้องโทษคดีอาญา
5.หากมีประสบการณ์ด้านช่างกลโรงงาน หรือมีประสบการณ์ในสายงานนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถสมัครงานด้วยตนเองที่บริษัทฯ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-801-6066 (คุณพรศรี)