รู้จักเคทีพี

ความเป็นมาของ บริษัท เคทีพี แอคเซสซอรี่ จำกัด

             ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดย คุณ กิติพงษ์ พลอยทับทิม  KTP Accessories Co., Ltd. ผลิตและจำหน่ายกระดุมสแน็ปห้าขา  กระดุมสแน็ปชนิดเอสสปริง กระดุมสแน็ปชนิดริงสปริง ตะขอเกี่ยว  ตาไก่ หมุดย้ำ กระดุมยีนส์ และอุปกรณ์การ์เม้นท์และเครื่องหนังอื่นๆ ภายใต้แบรนด์ S E L E X

ปัจจุบันเราผลิตสินค้ามากกว่า 18,000,000 ชิ้นต่อเดือน พนักงานทุกคนของเราได้ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีและได้มาตรฐาน อีกทั้งมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในวงการเสื้อผ้าและสิ่งทอ เพื่อสร้างความเชื่อมันว่า สินค้าและบริการของเราผ่านคุณภาพระดับสากล มีความปลอดภัยสูงสุด และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มากไปกว่านั้นสินค้าของเราได้รับการยืนยันจากสถาบัน Hohenstein Textile Testing institute, Gmbh & Co.KG, และ Intertex Testing Services Co., Ltd. ด้วยเหตุนี้ สินค้าของเราจึงสามารถส่งออกไปได้ทุกประเทศในโลก และ ปัจจุบันมีลูกค้ามากกว่า 400 บริษัท ทั้งในไทยและต่างประเทศ


วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และคุณค่า

วิสัยทัศน์ (vision)

บริษัทของเราวางเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกด้านอุปกรณ์การ์เม้นท์และเครื่องหนัง รวมทั้งเป็นเครื่องหมายของกระดุมและอุปกรณ์อื่นๆที่คุณภาพยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากวงการสิ่งทอในทุกๆระดับ นอกจากนั้นเราตั้งใจที่จะดำรงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีของโลกใบนี้และมวลมนุษยชาติ โดยการผลิตสินค้าทุกชิ้นให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์


พันธกิจ (mission)

ด้วยศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลลากรของ K.T.P เราสามารถมอบสินค้าและบริการแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของทุกท่าน ปัจจุบันลูกค้ามากกว่า 400 แห่งทั่วโลกที่ทางบริษัทให้บริการได้รับสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่เป็นธรรม นอกเหนือจากคุณภาพของสินค้าและบริการ ความปลอดภัยคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญเช่นกัน ลูกค้ารวมทั้งพนักงานของเราต้องดำเนินงานอยู่ภายใต้หลักความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเพื่อสวัสดิภาพของทุกท่าน


คุณค่า (value)

เราได้ก่อตั่งแบรนด์ S E L E X ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องหมายการค้าและใส่ความหมายลงไปในทุกตัวอักษร เพื่อยึดถือเป็นคุณค่าที่ทางบริษัทยึดถือในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ในวิสัยทัศน์ ได้แก่

   S คือ sincerity หรือ ความจริงใจ ที่พนักงานทุกคนมอบให้ลูกค้าทุกท่าน

   E คือ elegance หรือ ความดีเลิศ ของสินค้าของเราในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ, ความปลอดภัย, และราคา

   L คือ leadership หรือ ความเป็นผู้นำ ของบริษัทในฐานะผู้ผลิตกระดุมสแน็ปและอุปกรณ์การ์เม้นท์อื่นๆ

   E คือ exactness หรือ ความถูกต้องแม่นยำ ของสินค้าทุกตัวที่ตรงตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า

   X คือ expertise หรือ ความเชี่ยวชาญ ของพนักงานทุกท่านในการบริการและความชำนาญในเรื่องกระดุม


ลูกค้าของเรา (Customer)


Profile Company (TH)

Profile Company (EN)