ตาไก่ (Eyelet & Washer)

ตาไก่ (Eyelet & Washer) ประกอบด้วย 2 ชิ้น ได้แก่ ตาไก่ และแหวนรอง

– ตาไก่ถูกใช้เพื่อกระชับรูวงกลมบนเนื้อผ้าและหนัง เพื่อร้อยเชือกและตกแต่ง

– ตัวแหวนรองจะช่วยให้การยึดติดมีประสิทธิภาพมากขึ้น


ตาไก่ (Eyelet & Washer) (วัตถุดิบทำจากทองเหลือง)ตาไก่ ตาไก่ ตาไก่ ตาไก่ ตาไก่

 

สั่งซื้อออนไลน์ที่นี่

VDO แนะนำการใช้งาน

Download Catalog