ตะขอกางเกง & กระดุมตะขอ

ตะขอกางเกง & กระดุมตะขอ ประกอบด้วย 4 ชิ้น ได้แก่ hook, hook ส่วนล่าง, bar, และ bar ส่วนล่าง.

– ตะขอกางเกง มีวัตถุดิบสองแบบได้แก่ ทองเหลืองและสแตนเลส


ตะขอกางเกง & กระดุมตะขอ

ตะขอกางเกง & กระดุมตะขอ ตะขอกางเกง & กระดุมตะขอ ตะขอกางเกง & กระดุมตะขอ ตะขอกางเกง & กระดุมตะขอ

 

สั่งซื้อออนไลน์ที่นี่

VDO แนะนำการใช้งาน

Download Catalog