ความยั่งยืน

บริษัท เค.ที.พี. แอคเซสซอรี่ จํากัด เราให้ความสําคัญเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเสมอมา และมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของเราให้น่าอยู่ขึ้น ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นหลังต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้วัตถุดิบที่ปลอดสารเคมีอันตราย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและผู้สวมใส่เสื้อผ้า แม้กระทั่งการนำพลังงานสะอาดมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เนื่องด้วยเราอยู่ในอุตสาหกรรมแฟชั่นเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งเป็นภาคอุตสาหรกรรมใหญ่ของโลกใบนี้ และมีสัดส่วนในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์มากถึง 8-10% จากภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด มากไปกว่านั้นยังมีส่วนในการสร้างมลพิษทางน้ำอีกด้วย ดังนั้นเราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมในการเปลี่ยนแปลงโลกของเราให้ดีขึ้น และทำให้โลกเราน่าอยู่ขึ้นยั่งยืนต่อไป

พลังงานสะอาดที่ เค.ที.พี. แอคเซสซอรี่

สำงานออฟฟิศ และ โรงงาน ของบริษัท เค.ที.พี. แอคเซสซอรี่ จำกัด ได้นำระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้าในองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากถ่านหิน ซึ่งการพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์จำนวนมาก และ เป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ปัจจุบันระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่เรานำมาใช้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินได้มากกว่า 50% มากไปกว่านั้น ยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ได้มากถึง 10 ตัน ต่อปีเลยทีเดียว

สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คน

ตั่งแต่ปี 2010 บริษัท เค.ที.พี. แอคเซสซอรี่ จำกัด ได้เริ่มใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิตสินค้า ไม่ว่าจะเป็น กระดุมสแน๊ป กระดุมยีนส์ หมุดย้ำ ตาไก่ ตะขอกางเกง กระดุมสแน๊ปพลาสติก และสินค้าอื่นๆ ล้วนผลิตจากวัตถุดิบที่ปลอดสารเคมีอันตราย อาธิเช่น สารโลหะหนัก สารฟอมัลดิฮาย สารพาทาเลต และสารเคมีอันตรายๆอื่น โดยได้รับการการันตีเรื่องวัตถุดิบและได้รับใบรับรองมาตรฐานจาก Oeko-Tex Standard 100 class 1 ซึ่งรับรองว่าสินค้าของเรานั้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ปลดปล่อยสารพิษอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมและไม่เป็นพิษต่อผู้สวมใส่เสื้อผ้า โดยได้รับ Class 1 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในมาตรฐาน Oeko-Tex เหมาะสำหรับผลิตภัณท์เด็กทารกแรกเกิด