กระดุมโลโก้ (Customized Product Sample)

รับผลิตกระดุม พร้อมทำโลโก้บนกระดุม และอุปกรณ์การ์เมนท์อื่นๆเช่น กระดุมยีนส์โลโก้, หมุดย้ำโลโก้, กระดุมสแน๊ปโลโก้ หรือ กระดุมแป๊กโลโก้, ตาไก่โลโก้, ตะขอโลโก้, กระดุมโลหะโลโก้, และ งานอะไหล่การ์เมนท์โลหะอื่นๆ

กระดุมยีนส์ และ หมุดย้ำ ทำโลโก้ ( Customized Jeans Button & Rivet)

กระดุมสแน๊ป S.Spring & Ring Spring ทำโลโก้ (Customized S.Spring & Ring Spring snap button)

กระดุมสแน๊ป 5 ขา ทำโลโก้ (Customized Prong Snap Button)

ตาไก่ ทำโลโก้ , งานซิงค์อัลลอย, และ อื่นๆ (Customized Eyelet, Zinc Alloy, and Others)