กระดุมยีนส์และหมุดย้ำ (วัตถุดิบทำจากทองเหลือง)

กระดุมยีนส์และหมุดย้ำ ประกอบด้วย 2 ชิ้น ได้แก่ กระดุมยีนส์หรือหมุดย้ำ และ ขาหมุดแหลม

กระดุมยีนส์ มักจะใช้ใน กางเกงยีนส์ และแจ็คเก็ตยีนส์

หมุดย้ำ มักใช้เพื่อติดกระเป๋าเสริมบนกางเกงยีนส์ หรือเพื่อตกแต่งเสื้อผ้าให้สวยงาม

–  วัตถุดิบผลิตจากทองเหลือง มาตรฐานส่งออก ปลอดสารพิษอันตราย ที่แบรนด์ชั้นนำเลือกใช้ 


กระดุมยีนส์และหมุดย้ำ (วัตถุดิบทำจากทองเหลืองและอลูมิเนียม)

กระดุมยีนส์และหมุดย้ำ

กระดุมยีนส์และหมุดย้ำ

กระดุมยีนส์และหมุดย้ำ

กระดุมยีนส์และหมุดย้ำ

กระดุมยีนส์และหมุดย้ำ

กระดุมยีนส์และหมุดย้ำ

กระดุมยีนส์และหมุดย้ำ

กระดุมยีนส์และหมุดย้ำ

 

สั่งซื้อออนไลน์ที่นี่

VDO แนะนำการใช้งาน

Download Catalog

กระดุมยีนส์และหมุดย้ำ, กระดุมยีนส์, หมุดย้ำ, ผลิตกระดุมยีนส์, ทำโลโก้บนกระดุม, กระดุมยีนส์และหมุดย้ำ, กระดุมยีนส์, หมุดย้ำ, ผลิตกระดุมยีนส์, ทำโลโก้บนกระดุม, กระดุมยีนส์และหมุดย้ำ, กระดุมยีนส์, หมุดย้ำ, ผลิตกระดุมยีนส์, ทำโลโก้บนกระดุม, กระดุมยีนส์และหมุดย้ำ, กระดุมยีนส์, หมุดย้ำ, ผลิตกระดุมยีนส์, ทำโลโก้บนกระดุม, กระดุมยีนส์และหมุดย้ำ, กระดุมยีนส์, หมุดย้ำ, ผลิตกระดุมยีนส์, ทำโลโก้บนกระดุม, กระดุมยีนส์และหมุดย้ำ, กระดุมยีนส์, หมุดย้ำ, ผลิตกระดุมยีนส์, ทำโลโก้บนกระดุม, กระดุมยีนส์และหมุดย้ำ, กระดุมสแน๊ป, กระดุมสแน๊ป,กระดุมสแน๊ป,กระดุมสแน๊ป,กระดุมสแน๊ป,กระดุมสแน๊ป,กระดุมสแน๊ป,กระดุมสแน๊ป,กระดุมสแน๊ป,กระดุมสแน๊ป,กระดุมสแน๊ป,กระดุมสแน๊ป,กระดุมสแน๊ป,กระดุมสแน๊ป,กระดุมสแน๊ป,กระดุมสแน๊ป,กระดุมสแน๊ป,กระดุมสแน๊ป,กระดุมสแน๊ป,กระดุมสแน๊ป,กระดุมสแน๊ป,กระดุมสแน๊ป,กระดุมสแน๊ป,กระดุมสแน๊ป,กระดุมสแน๊ป,กระดุมสแน๊ป,กระดุมสแน๊ป,กระดุมสแน๊ป,กระดุมสแน๊ป, ตาไก่, กระดุมแป๊ก,กระดุมสแน๊ป, ตาไก่, กระดุมแป๊ก,กระดุมสแน๊ป, ตาไก่, กระดุมแป๊ก,กระดุมสแน๊ป, ตาไก่, กระดุมแป๊ก,กระดุมสแน๊ป, ตาไก่, กระดุมแป๊ก,กระดุมสแน๊ป, ตาไก่, กระดุมแป๊ก,กระดุมสแน๊ป, ตาไก่, กระดุมแป๊ก,กระดุมสแน๊ป, ตาไก่, กระดุมแป๊ก,กระดุมสแน๊ป, ตาไก่, กระดุมแป๊ก,กระดุมสแน๊ป, ตาไก่, กระดุมแป๊ก,กระดุมสแน๊ป, ตาไก่, กระดุมแป๊ก,กระดุมสแน๊ป, ตาไก่, กระดุมแป๊ก,กระดุมสแน๊ป, ตาไก่, กระดุมแป๊ก,กระดุมสแน๊ป, ตาไก่, กระดุมแป๊ก,กระดุมสแน๊ป, ตาไก่, กระดุมแป๊ก,กระดุมสแน๊ป, ตาไก่, กระดุมแป๊ก,กระดุมสแน๊ป, ตาไก่, กระดุมแป๊ก,กระดุมสแน๊ป, ตาไก่, กระดุมแป๊ก,กระดุมสแน๊ป, ตาไก่, กระดุมแป๊ก